קטע:מצודות על משלי ז כד

מצודת דוד

"ועתה בנים" - הואיל ושמעתם שכן הוא, לזאת שמעו לי ואל תהיו כמוהו.