קטע:מצודות על משלי ז כא

מצודת דוד

"הטתו" - אמר שלמה: הן ראיתי שהיא הטתה אותו אחר דעתה ברוב הרגל דבריה אשר היא למודה לפתות בני אדם, ובחלקת מאמר שפתיה הדיחה אותו מדרך הישר.

מצודת ציון

"לקחה" - ענין לימוד והרגל, כמו (ירמיהו כג): "הלוקחים לשונם".