מצודות על משלי ז כ

מצודת דוד

"ליום הכסא" - לזמן המיועד אשר קבע יבוא הנה, והזמן עדיין לא בא.

"צרור הכסף" - אל תחוש פן בלילה יבוא מדרכו, כי לקח בידו צרור כספו, ויתאחר בדרך עד כי יתום הכסף לקנות בכולם סחורות רבות.

מצודת ציון

"צרור" - ענין קשר, כמו (בראשית מב): "צרור כספו בשקו".

"הכסא" - ענינו זמן קבוע, כמו (תהלים פא): "בכסה ליום חגנו".