מצודות על משלי ז יט

מצודת דוד

"כי אין האיש" - אל תפחד מבעלי, כי איננו בביתו, כי הלך בדרך רחוק.