מצודות על משלי ז יח

מצודת דוד

"נרוה" - נשבעה באהבים עד הבקר ונשמחה בה.

מצודת ציון

"נתעלסה" - ענין שמחה, כמו (איוב כ): "כחיל תמורתו ולא יעלוס".