מצודות על משלי ז יז

מצודת דוד

"נפתי" - התכתי על משכבי מור וגו' להביא הריח.

מצודת ציון

"נפתי" - ענין הזלה והתכה, כמו (משלי ה): "נופת תטופנה".

"מור אהלים וקנמון" - שמות מיני בושם.