מצודות על משלי ז יג

מצודת דוד

"והחזיקה" - ראיתי האשה היוצאת אחזה הנער ונשקה לו.

"העזה" - חזקה פניה ולא נכלמה.