מצודות על משלי ז יב

מצודת דוד

"פעם בחוץ" - פעם הולכת בחוץ, פעם ברחובות, לרדוף אחר מאהביה.

"תארוב" - תשב במארב עד אשר יעברו דרך הפינה ההיא.