מצודות על משלי ז יא

מצודת דוד

"הומיה" - היא משמעת קול המיה, למען ימשכו הזונים אחר קולה.

"וסוררת" - מדברת דברי סרה וניאוף.

"לא ישכנו" - אינם שוכנים בביתה כדרך הנשים.