קטע:מצודות על משלי ז י

מצודת דוד

"והנה אשה" - ראיתי והנה אשה באה לקראתו.

"שית זונה" - ר"ל בתיקון זונה.

"ונצורת לב" - ונותנת מצור על לבות בני אדם, לכבשם תחת ידה.

מצודת ציון

"שית" - ענין שימה ותיקון.

"ונצורת" - מלשון מצור, וכן (ירמיהו ד): "נוצרים באים".