מצודות על משלי ז טו

מצודת דוד

"על כן" - הואיל ויש עמדי בשר להאכילך, לזה יצאתי לקראתך, לשחר פניך לבוא אלי, והנה מצאתיך.

מצודת ציון

"לשחר" - ענין דרישה.