מצודות על משלי ז ח

מצודת דוד

"עובר" - כי ראיתיו עובר בשוק אצל פנתה של הזרה. ולפי שאמר למעלה "לשמרך מאשה זרה", קיצר כאן וסמך על המבין.

מצודת ציון

"פנה" - זוית.

"יצעד" - ענין פסיעה והילוך.