קטע:מצודות על משלי ז ז

מצודת דוד

"וארא בפתאים" - ראיתי בחבורות הפתאים, והנה הבנתי והכרתי בין הבנים ההם נער חסר לב.