קטע:מצודות על משלי ז ו

מצודת דוד

"כי בחלון ביתי" - דרך חלון ביתי ואשנבי נשקפתי אל החוץ, והוא ענין מליצה לומר שהשכיל בחכמה לדעת מעשה הבריות.

מצודת ציון

"אשנבי" - ענין חלון, כמו (שופטים ה): "בעד האשנב".

"נשקפתי" - ענין הבטה. ולפי שהמביט לחוץ נראה גם הוא למביט בו, לזה אמר "נשקפתי". וכן (שופטים ה): "בעד החלון נשקפה".