מצודות על משלי ז ד

מצודת דוד

"אמור וגו'" - ר"ל, תהא רגיל בחכמה כאדם באחותו.

"ומודע" - כפל הדבר במ"ש.

מצודת ציון

"ומודע" - ענינו כמו קרוב, על כי הקרוב ידוע לאדם ומכירו, כמו (רות ב): "ולנעמי מודע לאישה".