קטע:מצודות על משלי ז א

מצודת ציון

"תצפון" - תסתיר.