מצודות על משלי ו לה

מצודת דוד

"לא ישא" - לא יהיה נושא פנים של כל מין ממיני הכופר להעביר הקצף בעבורו.

"ולא יאבה" - לא ירצה לחמול אם תרבה שוחד; והוא כפל ענין במ"ש.

מצודת ציון

"כופר שוחד" - עניינם כמו פדיון.