מצודות על משלי ו לד

מצודת דוד

"כי קנאה" - הנקמה תעורר חמת הבעל, ולא ימחול עליו ביום אשר תמצא ידו לנקום נקם, ותהיה אם-כן הדבר שמור ולא תשכח.

מצודת ציון

"קנאה" - נקמה.

"חמת" - מלשון חמה וכעס.