מצודות על משלי ו לג

מצודת דוד

"נגע וקלון ימצא" - מן השמים ימצא נגע, כי ע"י גלוי עריות הנגעים באים; ומן הבריות ימצא קלון.

"לא תמחה" - לא תהיה נשכחת.

מצודת ציון

"וקלון" - ענין בזיון.

"תמחה" - ענין מחיקה.