מצודות על משלי ו כט

מצודת דוד

"כן הבא" - כן הוא הבא אל אשת רעהו, כי כל הנוגע בה לא ינקה מעונש הראוי.