מצודות על משלי ו כח

מצודת דוד

"אם יהלך" - וכי יהלך איש על גחלים ולא תשרפנה רגליו?!

מצודת ציון

"תכוינה" - ענין שרפה, כמו (שמות כא): "כויה תחת כויה".