מצודות על משלי ו כה

מצודת דוד

"ואל תקחך" - אל תקח לבך להיות נמשך אחריה ע"י רמזי עפעפיה.