מצודות על משלי ו כד

מצודת דוד

"לשמרך" - כי המוסר יועיל לשמרך מאשה זונה.

"מחלקת" - מחלקלקות פתויי הנכריה, והוא כפל ענין במ"ש.