מצודות על משלי ו כב

מצודת דוד

"תנחה אותך" - תנהג אותך בדרך הישר.

"תשמור עליך" - משודדי לילה.

"היא תשיחך" - תדבר עמך, כחבר טוב המדבר עם חבירו להשתעשע עמו.

מצודת ציון

"תנחה" - תנהג.

"והקיצות" - ענין הערה מהשינה.

"תשיחך" - מלשון שיחה ודבור.