מצודות על משלי ו כא

מצודת ציון

"ענדם" - ענין קשירה, כמו (איוב לא): "אענדנו עטרות לי".

"גרגרותיך" - מלשון גרון וצואר.