מצודות על משלי ו כ

מצודת דוד

"מצות אביך" - כי הלא בודאי חפץ בתקנתך.

"תורת אמך" - מה שהיא מלמדתך.

מצודת ציון

"תטוש" - ענין עזיבה.