מצודות על משלי ו יט

מצודת דוד

"יפיח וגו'" - ר"ל עד שקר מדבר כזבים, ואחת היא.

"בין אחים" - בין אוהבים יגרה מחלוקת בספור לשון הרע, והיא השביעית הקשה מכולן, כי בזה הורג שלשה - את עצמו והמקבלו והנאמר עליו.

מצודת ציון

"יפיח" - ענין דבור ע"ש שבא בהפחת הפה