קטע:מצודות על משלי ו יג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"קורץ בעיניו וגו'" - ענין כולם הם רמיזות לשון הרע.

מצודת ציון

"קורץ" - ענין הנידנוד לרמז הלעג, והוא מלשון (ירמיהו מו): "קרץ מצפון", כי ברוב הנדנוד כאלו כורת ומשבר העינים.

"מולל" - הוא מלשון מילה ודבור, ר"ל: כאילו מדבר ברגליו דבר הלעג.

"מורה" - כאלו מלמד דבר הלעג באצבעותיו.