מצודות על משלי ו יב

מצודת דוד

"אדם בליעל" - מי שפורק מעליו עול מקום הוא איש און והולך עקשות פה, ר"ל מעקם פיו לרמז לשון הרע.

מצודת ציון

"בליעל" - בלי עול, ר"ל הפורק עול שמים.