מצודות על משלי ו י

מצודת דוד

"מעט שנות" - פן תחשוב 'אישן מעט, ואחרי זה אנום מעט, ואחרי זה אשכב בחבוק ידים לנום', כי כן דרך השוכב לחבק ידיו זה בזה.

מצודת ציון

"תנומות" - היא שינה קלה.