מצודות על משלי ו טו

מצודת דוד

"ואין מרפא" - לא יהיה רפואה לשברו.

מצודת ציון

"אידו" - ענין צער ומקרה רע.

"פתע" - הוא כמו פתאום.