מצודות על משלי ו ו

מצודת דוד

"עצל" - אתה, העצל, לך אל הנמלה, וראה מנהגה, ולמד ממנה חכמה.

מצודת ציון

"נמלה" - שם בריה קטנה.