מצודות על משלי ו ד

מצודת דוד

"אל תתן שנה" - ר"ל אל תתעצל בדבר.