מצודות על משלי ו א

מצודת דוד

"אם ערבת" - ערבות ממון בשביל אחר.

"לזר" - בעבור הזר תקעת כפך, והוא ענין קיום ותוקף על הערבות.