מצודות על משלי ה כג

מצודת דוד

"באין מוסר" - בעבור שלא לקח מוסר, ובעבור רוב אולתו אשר ישגה בהם.