מצודות על משלי ה כ

מצודת דוד

"ולמה תשגה" - ר"ל אם באשתו תחשב התמידות למשגה, למה תקל ראש לשגות בזרה?