קטע:מצודות על משלי ה יט

מצודת דוד

"אילת אהבים" - תהיה בעיניך כאיילה האהובה על הזכר ביותר על כי רחמה צר.

"ויעלת חן" - היא תהיה מעלת חן בעיניך.

"בכל עת" - ר"ל בכל עת ההכרח והצורך.

"באהבתה תשגה תמיד" - ר"ל אף באהבתה למשגה תחשב אם תמיד תהיה, וכמ"ש רז"ל "אל תרבה שיחה עם האשה - באשתו אמרו" וגו'.

מצודת ציון

"אילת" - נקבת האיל.

"ירווך" - ענין שביעה.

"תשגה" - מלשון משגה וחטא.