קטע:מצודות על משלי ה יד

מצודת דוד

"כמעט הייתי" - בעבור הנאה קטנה, כשיעור היותר מועט, הייתי עתה בכל רע בתוך קהל רב ועדה גדולה, בפרסום רב.