קטע:מצודות על משלי ה יג

מצודת ציון

"מורי" - מלשון הוראה ולימוד.