קטע:מצודות על משלי ה יב

מצודת דוד

"נאץ לבי" - מאס לבי לבזותה.

מצודת ציון

"נאץ" - מושאל הוא על הבזיון, וכן (משלי א): "נאצו כל תוכחתי".