קטע:מצודות על משלי ה י

מצודת דוד

"פן ישבעו זרים" - הזרים ממך, שאינם ראוים ליורשך, הם ישבעו כוחך, והוא העושר הבא בכח והתאמצות, וכן (עזרא ב): "ככחם נתנו לאוצר".

"ועצביך" - העושר הבא בעצבון ויגיעה. וכפל הדבר במ"ש.