מצודות על משלי ה טז

מצודת דוד

"יפוצו" - אז יפוצו מעינותיך חוצה עד כי ילכו ברחובות פלגי מים, ר"ל תזכה לבנים אשר יצא שמעם למרחוק.

מצודת ציון

"יפוצו" - ענין פיזור.

"פלגי מים" - אמת המים.