מצודות על משלי ה טו

מצודת דוד

"שתה מים" - ר"ל תשמש באשתך ולא בזרה. "ונוזלים וגו'" - כפל הדבר במ"ש.

מצודת ציון

"ונוזלים" - ענין נטיפה.

"בארך" - באר הנובע.