קטע:מצודות על משלי ה ט

מצודת דוד

"הודך" - ההוד, הנתון לך מן השמים, תתן במעשיך לאחרים, כי תהיה נלקח ממך ותנתן לאחרים, ותמות בחצי שנותיך, והנותרים תמסור לאכזרי, והוא שר של גיהנם, ר"ל תהיה מסור בידו לכל חפצו.