קטע:מצודות על משלי ה ח

מצודת דוד

"מעליה" - מן הזרה, האמורה למעלה.