מצודות על משלי ה ז

מצודת דוד

"ועתה" - מוסב למעלה, לומר: הואיל ושמעתם שגם דוד אבי הזהירני בדברים האלה, עם כי הייתי חביב לו, לזאת אתם, בני אל חי, שמעו לי וגו', כי לא משנאת הבריות אני מזהיר על כל אלה.