מצודות על משלי ה ו

מצודת דוד

"אורח חיים" - ר"ל חכמת התורה.

"פן תפלס" - פן תיישר להדמות אליה.

"נעו" - דע לך כי נעו המעגלות שלה מן אורח חיים ורחקו ממנה, ולא תדע להם שום דמיון והשוואה, כי לא קרב זה אל זה.

מצודת ציון

"תפלס" - תיישר.

"נעו" - מלשון (בראשית ד): "נע ונד".

"מעגלותיה" - דרכיה.