מצודות על משלי ה ה

מצודת דוד

"רגליה" - ר"ל דרך רגלי הפתוי מביא המיתה.

"יתמוכו" - תומכים ומחזיקים את השאול, שיהיה הנפתה נופל בה.

מצודת ציון

"צעדיה" - ענין פסיעות והילוך.