קטע:מצודות על משלי ה ד

מצודת דוד

"ואחריתה" - אבל אחרית הפתוי מרה כלענה, וממית הנפתים כחרב שיש בו שני חדודים מזה ומזה.

מצודת ציון

"כלענה" - שם עשב מר