קטע:מצודות על משלי ה ג

מצודת דוד

"כי נופת" - ר"ל: מאוד צריך להיות נזהר לבל יפותה, כי אמרי הזונה המה ערבים ומתוקים כנופת צופים, והמה חלקים יותר משמן; והוא גם למשל על המינות.

מצודת ציון

"נופת" - ענין הזלה והתכה וכן ונופת צופים (תהלים יט)ותחסר מלת צופים והוא מובן מעצמו שר"ל כהזלת חלות הדבש

"תטופנה" - תרד טיפין

"חכה" - ר"ל מאמרה הבאה בנגיעת הלשון בחיך